Cầu Nâng Cắt Kéo 2 Tầng 4,5 Tấn Liberty

150,000,000 

Cầu Nâng Cắt Kéo 2 Tầng 4,5 Tấn Liberty

150,000,000